CSJMU question papers

CSJMU Question Papers

It is not an official website.

Send Papers & Get Money


CSJMU University Papers

 
BA PART 2 PAPERS

 


BA-PART-2-EDUCATION-EDUCATIONAL-PSYCHOLOGY-0186-2023

BA-PART-2-HINDI-BHASHA-HINDI-KI-AADHUNIK-GADHYA-VIDHAYEIN-0153-2023

BA-PART-2-HINDI-LANGUAGE-PRAYOJANMULAK-HINDI-KA-SWAROOP-0152-2023

BA-PART-2-PART-3-ENVIRONMENTAL-STUDIES-0510-SET-D-2023

BA-PART-2-SHIKSHA-SHASTRA-0187-SET-C-2023

BA-PART-2-SOCIOLOGY-INDIAN-SOCIETY-ISSUES-AND-PROBLEMS-0180-2023

 

BA-PART-2-EDUCATION-EDUCATIONAL-THOUGHT-AND-PRACTICES-0187-SET-B-2022

BA-PART-2-ENGLISH-LITERATURE-DRAMA-0160-SET-C-2022

BA-PART-2-SOCIOLOGY-INDIAN-SOCIETY-ISSUES-AND-PROBLEMS-0180-2022

BA-PART-2-SOCIOLOGY-SOCIAL-CHANGE-AND-SOCIAL-CONTROL-0181-SET-B-2022
 

BA-PART-2-DARSHANSHASTRA-124-2021

BA-PART-2-ENGLISH-LITERATURE-101-2021

BA-PART-2-HINDI-SAHITYA-119-2021

BA-PART-2-ITIHAS-126-2021

BA-PART-2-MANOVIGYAN-123-2021
 

BA-BSC-PART-2-MATHEMATICS-110-284-2021

BA-BSC-PART-2-PHYSICAL-EDUCATION-103-279-2021

BA-BSC-PART-2-SAANKHYIKEE-2021

BA-PART-2-ECONOMICS-112-2021

BA-PART-2-POLITICAL-SCIENCE-111-2021

BA-PART-2-SOCIOLOGY-102-2021

BA-PART-1-2-3-ENVIRONMENTAL-STUDIES-1014-2020
 

BA-PART-2-ENGLISH-LITERATURE-60-N-2020

BA-PART-2-HINDI-LITERATURE-58-N-2020

BA-PART-2-POLITICAL-SCIENCE-P1-INDIAN-POLITICAL-THOUGHT-71-N-2020

BA-PART-2-SOCIOLOGY-79-N-2020

BA-BCOM-BSC-PART-2-CA-DBMS-AND-RDBMS-216-N-2019

BA-BCOM-BSC-PART-2-CA-OBJECT-ORIENTED-PROGRAMMING-WITH-CPP-OPPS-217-N-2019

BA-BCOM-BSC-PART-2-CA-SYSTEM-ANALYSIS-AND-DEVELOPMENT-215-N-2019

BA-PART-2-ENGLISH-FICTION-60-N-2019

BA-PART-2-HISTORY-HISTORY-OF-MEDIEVAL-INDIA-1526-AD-TO-1761-AD-67-N-2019

BA-PART-2-SOCIOLOGY-INDIAN-SOCIETY-ISSUES-AND-PROBLEMS-79-N-2019

BA-BCOM-BSC-PART-2-CA-DBMS-AND-RDBMS-216-N-2018

BA-BCOM-BSC-PART-2-CA-OBJECT-ORIENTED-PROGRAMMING-WITH-CPP-OPPS-217-N-2018

BA-BCOM-BSC-PART-2-CA-SYSTEM-ANALYSIS-AND-DEVELOPMENT-215-N-2018

BA-PART-2-HISTORY-HISTORY-OF-MEDIEVAL-INDIA-1526-AD-TO-1761-AD-2018

BA-PART-2-POLITICAL-SCIENCE-INDIAN-POLITICAL-THOUGHT-71-N-2018

BA-PART-2-PS-INDIAN-POLITICAL-THOUGHT-71-N-2018

BA-PART-2-SOCIOLOGY-INDIAN-SOCIETY-ISSUES-AND-PROBLEMS-79-N-2018

BA-BCOM-BSC-PART-2-CA-DBMS-AND-RDBMS-216-N-2017

BA-BCOM-BSC-PART-2-CA-OBJECT-ORIENTED-PROGRAMMING-WITH-CPP-OOPS-217-N-2017

BA-BCOM-BSC-PART-2-CA-SYSTEM-ANALYSIS-AND-DEVELOPMENT-215-N-2017

 

 
BA 2 Semester papers

 

 

 
BA 3 Semester papers

 

 

 
BA 4 Semester papers


 

 

 
BA 5 Semester papers


 

 
BA 6 Semester papers


 

 

 
BA 7 Semester papers

 

 

 
BA 8 Semester papers

 

 

 
BA 9 Semester papers

 

 

 
BA 10 Semester papers